فنی و مهندسی وندا سازه
معماری و شهرسازی

برج ساعت تهران

طراحی برج ساعت تهران | مسابقه – مناقصه شهرداری تهران

فنی و مهندسی وندا سازه طراح و مجری ساختمان های بلند مرتبه

سال
1393
موقعیت
تهران
کارفرما
شهرداری تهران
متراژ
18000 مترمربع

محتوا محافظت شده است تابع راست کلیک غیرفعال است.