فنی و مهندسی وندا سازه
طراحی مجتمع تجاری و اداری
مجتمع های تجاری و اداری

مجتمع تجاری و اداری نیایش

طراحی و محاسبات مجتمع تجاری و اداری نیایش به متراژ11000 متر مربع | موقعیت تهران – رفسنجانی

فنی و مهندسی وندا سازه طراح و مجری مجتمع های تجاری و اداری

سال
1395
موقعیت
تهران
کارفرما
شخصی
متراژ
11000 متر مربع

محتوا محافظت شده است تابع راست کلیک غیرفعال است.