فنی و مهندسی وندا سازه
طراحی و ساخت هتل
طراحی هتل

طراحی هتل لاله تهران

طراحی هتل لاله تهران به درخواست شرکت محترم خوارزمی در منطقه شهرک غرب

فنی و مهندسی وندا سازه طراح و مجری هتل ها و ساختمان های دارای ضوابط خاص

سال
1394
موقعیت
تهران
کارفرما
شرکت خوارزمی
متراژ
6000 مترمربع

محتوا محافظت شده است تابع راست کلیک غیرفعال است.