فنی و مهندسی وندا سازه
سوله های صنعتی

سوله کارخانه صنعتی

طراحی و نظارت بر ساخت سوله های صنعتی در منطقه پردیس به متراژ 12000 متر مربع

فنی و مهندسی وندا سازه طراح و مجری سوله های صنعتی و فضاهای کارگاهی

سال
1394
موقعیت
پردیس
کارفرما
آقای مصلحی
متراژ
12000 متر مربع

محتوا محافظت شده است تابع راست کلیک غیرفعال است.