فنی و مهندسی وندا سازه
طراحی و نظارت برج های مسکونی
برج ها و مجتمع های مسکونی

مجتمع مسکونی 1300 واحدی

طراحی و نظارت بر اجرا پروژه مجتمع مسکونی 1300 واحدی فرحزاد ( ارتش )

فنی و مهندسی وندا سازه طراح و مجری ساختمان های بلند مرتبه ، مجتمع های مسکونی و شهرکی

Year
1393
Location
تهران
Photography
ارتش
Retouching
12000 متر مربع

محتوا محافظت شده است تابع راست کلیک غیرفعال است.