فنی و مهندسی وندا سازه
طراحی مدرن نما

ساختمان مرکزی بیمه دانا

طراحی نما ساختمان مرکزی بیمه دانا – تهران خیابان سعدی

فنی و مهندسی وندا سازه طراح و مجری نماهای مدرن ساختمان

Year
1395
Location
تهران
Photography
بیمه دانا
Retouching
1650 متر مربع

محتوا محافظت شده است تابع راست کلیک غیرفعال است.