فنی و مهندسی وندا سازه
طراحی مدرن نما

ساختمان مرکزی بیمه دانا

طراحی نما ساختمان مرکزی بیمه دانا – تهران خیابان سعدی

فنی و مهندسی وندا سازه طراح و مجری نماهای مدرن ساختمان

سال
1395
موقعیت
تهران
کارفرما
بیمه دانا
متراژ
1650 متر مربع

محتوا محافظت شده است تابع راست کلیک غیرفعال است.